http://downmerng.blogspot.com http://picasaweb.google.com/prainn999/14255302# ทัพผ่านฟ้าสู่ราชประสงค์ วันที่ 14 เมษายน 2553 http://www.112victims.org/ http://www.thaifreenews.org/ http://chirpcity.com/bangkok/3 http://www.radaroo.com/ http://factsforthais.blogspot.com/2009/05/7.html https://hotspotshield.com, https://redpower-sm-germany.com, https://konthaiuk.com,https://nonlaw.7forum.net https://www.redshirtinternational.org,

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เผยคะแนน"พรรคร่วม"ที่หายไป

วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7126 ข่าวสดรายวัน


เผยคะแนน"พรรคร่วม"ที่หายไป


รายงานพิเศษ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่เพิ่งเสร็จสิ้น กลายเป็นว่ารัฐบาลไม่เพียงลุยศึกกับพรรคเพื่อไทยอย่างเดียว

แต่ยังได้ปัญหาใหม่ คือ รอยร้าวภายในพรรคร่วมรัฐบาลเป็นของแถม

เพราะผลการลงมติให้นายกฯ และรัฐมนตรีรวม 6 คน แม้เสียงโหวตจะผ่านฉลุย แต่พรรคเพื่อแผ่นดินกลับแสดงอาการพยศด้วยการโหวตไม่ไว้วางใจ 2 รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย คือ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย และนายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม

นำมาซึ่งความไม่พอใจให้กับบรรดาแกนนำพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะนายเนวิน ชิดชอบ ถึงขนาดขู่ให้นายกฯ เลือกข้าง

กลายเป็นอีกปัญหาให้นายกฯ ตามแก้ในช่วงปรับครม. เร็วๆ นี้

สำหรับการลงมติครั้งนี้ เสียงที่หายไปจากพรรคร่วมมาจากส.ส.คนไหน พรรคใด ตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

จำนวนส.ส.ที่ไม่ได้แสดงตนมี 9 คน ได้แก่

1.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ส.ส.สัดส่วน เพื่อแผ่นดิน (พผ.) เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ 2.นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ส.ส.นครราชสีมา พรรครวมชาติพัฒนา (รช.) ไปต่างประเทศ 3.นายอาคม เอ่งฉ้วน ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ลาป่วย

4.นายทิวา เงินยวง ส.ส.กทม. ปชป. ลาป่วย 5.นางตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว พรรคประชาราช (ปชร.) ลาคลอด 6.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย (พท.) ลาป่วย

7.นายสมโภช สายเทพ ส.ส.ลำปาง พท. ไม่ทราบสาเหตุ 8.นายวิเชียร ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี พท. ไม่ทราบสาเหตุ และ 9.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกฯ ส.ส.สัดส่วน ปชป. ไม่เสียบบัตรแสดงตน

ตรวจสอบรายละเอียดผลการลงคะแนนพบว่า

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


(ไม่ไว้วางใจ 186, ไว้วางใจ 246, งดออกเสียง 11, ไม่ลงคะแนน 21)

ไม่ลงคะแนนเสียง 21 คนล้วนเป็นรัฐมนตรี

งดออกเสียง 11 คน แบ่งเป็น พท. 3 คน คือ นายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร, ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี, นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.สัดส่วนปชร. 2 คน คือ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ และนายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ส.ส.นครสวรรค์

มภ.(มาตุภูมิ) 3 คน ได้แก่ นายนัจมุดดีน อูมา ส.ส. นราธิวาส, นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน, นางฟาริดา สุไลมาน ส.ส.สุรินทร์

พผ. 1 คน คือ น.พ.แวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส

รองประธานสภาอีก 2 คน (พท.) คือ นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย และ พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.นนทบุรี

ขณะที่นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ส.ส.สัดส่วน พท. ลงมติไว้วางใจนายกฯ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

(ไม่ไว้วางใจ 187, ไว้วางใจ 245, งดออกเสียง 11, ไม่ลงคะแนน 21)

งดออกเสียง 11 คน แบ่งเป็น พผ. 2 คน คือ นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ส.ส.สุรินทร์, น.พ.แวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส

พท. 5 คน ประกอบด้วย นายจุมพฏ บุญใหญ่, ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร, นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์, พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.นนทบุรี พท.,

มภ. 3 คน ได้แก่ นายนัจมุดดีน อูมา, นางฟาริดา สุไลมาน, นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน,

ปชร. 1 คน คือ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี

ทั้งนี้ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ พท. ลงมติไว้วางใจ ขณะที่นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.สัดส่วน พผ. ลงมติไม่ไว้วางใจ

นายกรณ์ จาติกวณิช

(ไม่ไว้วางใจ 187, ไว้วางใจ 244, งดออกเสียง 12, ไม่ลงคะแนน 22)

งดออกเสียง 12 เสียง แบ่งเป็น พท. 5 คน ได้แก่ นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์, ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร, และนายจุมพฏ บุญใหญ่, นายสามารถ แก้วมีชัย, พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย

มภ. 3 คน ได้แก่ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์, นายนัจมุดดีน อูมา, และนางฟาริดา สุไลมาน

พผ. 3 คน คือ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์, น.พ.แวมาฮาดี แวดาโอะ, และน.พ.วัลลภ ไทยเหนือ ส.ส.สัดส่วน

ปชร. 1 เสียง คือ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี

ทั้งนี้ พท. โดยนายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ลงมติไว้วางใจ

นายกษิต ภิรมย์

(ไม่ไว้วางใจ 190, ไว้วางใจ 239, งดออกเสียง 15, ไม่ลงคะแนน 21)

ผู้ไม่ลงคะแนนทั้งหมดเป็นรัฐมนตรี

งดออกเสียง 15 คน เป็น พท. 5 เสียง ได้แก่ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ, นายจุมพฏ บุญใหญ่, ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร, นายสามารถ แก้วมีชัย, พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย

ปชร. 1 คน คือ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี

พผ. 6 เสียง ได้แก่ นางรัชนี พลซื่อ ส.ส.ร้อยเอ็ด, นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา, นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ส.ส.สุรินทร์, นายยุซรี ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี, น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ, น.พ.แวมาฮาดี แวดาโอะ

มภ. 3 เสียง คือ นายนัจมุดดีน อูมา, นางฟาริดา สุไลมาน, นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

ไม่ไว้วางใจ มีส.ส.พรรคร่วม 2 คน คือ นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.นครราชสีมา พผ. และ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

(ไม่ไว้วางใจ 194, ไว้วางใจ 236, งดออกเสียง 14, ไม่ลงคะแนน 22)

ไม่ลงคะแนนเสียง 22 คน เป็นรัฐมนตรีทั้งสิ้น

งดออกเสียง 14 คน แบ่งเป็น ปชร. 5 เสียง คือ น.ส.จิร วดี จึงวรานนท์ ส.ส.ศรีสะเกษ, นายฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว, นายเสนาะ เทียนทอง ส.ส.สัดส่วน, นางชนากานต์ ยืนยง ส.ส.ปทุมธานี, นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว

พผ. 3 คน ได้แก่ นายนรพล ตันติมนตรี ส.ส.เชียงใหม่, นายอุดร ทองประเสริฐ ส.ส.อุบลราชธานี, นายสุชาติ ตัณติวณิชชานนท์ ส.ส.อุบลราชธานี

มภ. 3 คน ได้แก่ นายนัจมุดดีน อูมา, นางฟาริดา สุไลมาน, นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

ปชป. 1 คน คือ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ส.ส.สัดส่วน

พท. 2 คน คือ นายสามารถ แก้วมีชัย และพ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย

ในส่วน พท. มีส.ส.แหกมติลงคะแนนไว้วางใจ 3 คนคือ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ, นายจุมพฏ บุญใหญ่, ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร

และ ปชร. อีก 1 คนคือ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี

ส่วนส.ส.พรรคร่วมที่ลงมติไม่ไว้วางใจ เป็น พผ. 10 คนได้แก่ นางรัชนี พลซื่อ ส.ส.ร้อยเอ็ด, นายประนอม โพธิ์คำ ส.ส.นครราชสีมา, นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา, นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ ส.ส.นครราชสีมา

นายธีรทัศน์ เตียวเจริญโสภา ส.ส.สุรินทร์, นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ส.ส.สุรินทร์, นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ส.ส.สุรินทร์, นายวิทยา บุตรดีวงศ์ ส.ส.มุกดาหาร, น.พ.อลงกต มณีกาศ ส.ส.นครพนม, นายสมเกียรติ ศรลัมพ์

นายโสภณ ซารัมย์

(ไม่ไว้วางใจ 196, ไว้วางใจ 234, งดออกเสียง 13, ไม่ลงคะแนน 22)

ไม่ลงคะแนน 22 คน เป็นรัฐมนตรีทั้งหมด

งดออกเสียง 13 คน แยกเป็น ปชร. 5 เสียง คือ น.ส.จิร วดี จึงวรานนท์, นายฐานิสร์ เทียนทอง, นายสรวงศ์ เทียนทอง, นายเสนาะ เทียนทอง, นางชนากานต์ ยืนยง ส.ส.ปทุมธานี

มภ. 3 เสียง ได้แก่ นายนัจมุดดีน อูมา, นางฟาริดา สุไลมาน, นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

พผ. 2 เสียง คือ นายนรพล ตันติมนตรี ส.ส.เชียงใหม่, น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ

พท. 2 คน คือ นายสามารถ แก้วมีชัย, พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย

ปชป. 1 คน คือ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

ในส่วน พผ. มีส.ส.ลงมติไม่ไว้วางใจ 14 คน ประกอบด้วย นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ ส.ส.สุรินทร์, ม.ร.ว.กิติวัฒนา ไชยันต์ ส.ส.สัดส่วน นายคงกฤช หงษ์วิไล ส.ส.ปราจีนบุรี, นายธีรทัศน์ เตียวเจริญโสภา ส.ส.สุรินทร์, นางรัชนี พลซื่อ,

นายประนอม โพธิ์คำ, นายพลพีร์ สุวรรณฉวี, นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ, นายอุดร ทองประเสริฐ ส.ส.อุบลราชธานี, นายสมเกียรติ ศรลัมพ์, นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์, นายสุชาติ ตันติวาณิชชานนท์ ส.ส.อุบลราชธานี, นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์, น.พ.อลงกต มณีกาศ

สำหรับ พท. มีส.ส.ลงมติไว้วางใจ 4 คน ได้แก่ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ, นายจุมพฏ บุญใหญ่, ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร, นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์

ปชร. อีก 2 คนคือ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี, และนายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ส.ส.นครสวรรค์

หน้า 3
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2Iyd3dNVEF6TURZMU13PT0=&sectionid=TURNd05BPT0=&day=TWpBeE1DMHdOaTB3TXc9PQ==

--
http://www.unblockallweb.com/
http://downmerng.blogspot.com
http://picasaweb.google.com/prainn999/14255302# ทัพผ่านฟ้าสู่ราชประสงค์ วันที่ 14 เมษายน 2553
http://www.unblockallweb.com/index.phpq=aHR0cDovL2Rvd25tZXJuZy5ibG9nc3BvdC5jb20%3D&hl=3e8
http://www.112victims.org/
http://www.thaifreenews.org/
http://friendfeed.com/
http://chirpcity.com/bangkok/3
http://www.radaroo.com/
http://factsforthais.blogspot.com/2009/05/7.html
http://tv.kapook.com/nbt.php
http://friendfeed.com/antactica
block
http://www.ustream.tv/channel/redheart
http://redpower-sm-germany.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น